» Yaylabağı Belediyesi  » Zabıta Hizmetleri
ZABITA HİZMETLERİBelediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

-Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,
-Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi,
-Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi,
-Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar,
-İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları,
-Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi,
-Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi,
-Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi,
-Seyyar satıcılarla mücadele,
-Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri,
-Dilencilerle mücadele,
-Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak,
-Kaçak et denetimleri,
-Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi,
-İmar kanunun yüklediği sorumluluklar,
-Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü,
-Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması