HİZMET STANDARTLARISIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ
(En Geç)
1 Dilekçe Kaydı
 • Yazışma kurallarına uygun olarak yazılmış dilekçe
1 Dk.
2 Dilekçe Sonucu
 • Şikayet ve istek dilekçeleri ile ilgili olarak sahibine en geç olarak bilgi verilmesi süresi
15 Gün
3 Resmi Evrak Kaydı
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydı ve ilgili birime sevki
2 Dk.
4 Resmi Evrak Kaydı
 • Belediyemizden çeşitli kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların kaydedilmesi
2 Dk.
5 Telefonla ve internetten gelen şikayet ve isteklerin kaydedilip ilgili birime sevki
 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve adres bilgileri
2 Dk.
6 Dilekçe,Resmi Evrak Kaydı   1 Dk.
7 Dilekçe,Resmi Evrak Kaydı   1 Dk.
8 Asker Aile Yardımı
 • Nüfus cüzdanı Fotokopisi
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Asker Evli ise U.A. Aile Cüzdanı Fotokopisi (Başvuru)
10 Dk.
9 Asker Aile Yardımı
 • Zabıta birimince düzenlenmiş araştırma formu
 • SGK, Vergi Dairesi/Mal Md.,İl/İlçe Tarım Md. Askerlik Şubesi, Belediye Emlak Servisi, Tapu Md. Tarafından düzenlenen araştırma formları
60 işgünü
10 Encümen Kararı
 • Çeşitli birimlerce gönderilen yazıların encümene havalesi
2 Dk.
11 Encümen Kararı
 • Belediye encümeni tarafından alınan kararların yazılması ve ilgili birimlere dağıtılması
8 Saat
12 Meclis
Kararları
 • Belediye Meclis toplantısının gündeminin hazırlanarak, meclis üyelerine imza karşılığı tebliği, toplantı gününün halkımıza ilanı
8 Saat
13 Meclis
Kararları
 • Belediye Meclisince alınan kararların yazımı, toplantı tutanağının  yazımı, onay gerektiren kararların Büyükşehir Belediyesine gönderimi
2 Gün
14 İhale İlanları
 • Belediyemiz birimleri tarafından yapılacak resmi ihalelerin ilanlarının Sakarya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Md.’ne sevki
5 Saat
15 Ödeme
 • Talep Formu, Teklifler, İrsaliye,Fatura,Mal Teslim Fişi
15 Dk.
16 Sosyal Yardım Talepleri
 • Muhtardan Fakirlik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokpisi
 • Nüfus Kayıt Örneği (Başvuru)
20 Dk.
17 Sosyal Yardım Talepleri
 • Yetkili kurumlarca verilmiş araştırma formları
30 işgünü
18 Nakdi Yardım
 • Muhtardan Fakirlik Belgesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokpisi
 • Nüfus Kayıt Örneği (Başvuru)
5 işgünü
19 Kültür ve Sanatsal Etkinlikler
 • Gerekli Planlama, gerekiyorsa ihale işlemleri
60 İşgünü
20 Yol, çöp şikayetleri
 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası
 • Telefon ve adres bilgileri
3 İşgünü
21 Park ve Bahçeler
 • Yatırım Planlama, proje ve ihale işlemleri
60 İşgünü
22 İmar Durumu
 • Tapu Fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Kadastrodan alınmış Koordinatlı aplikasyon krokisi
5 İşgünü
23 İnşaat Ruhsatı
 • Başvuru Dosyası, (Tapu fotokopisi, imar durumu koordinatlı kroki,bina aplikasyon tutanağı,arsanın son halinin fotoğrafı, Projeler, Yapı Denetim Evrakları)
 • Müteahhit Evrakları
 • TUS Evrakları
30 İşgünü
24 Yapı Denetim Hakedişleri
 • Dilekçe, Hakediş Raporu
 • YİBF Formu
 • Dekont+Fatura, İnşaat Ruhsatı Fotokopisi
 • Sözleşme Fotokopisi
 • Personel Bildirgesi
 • Beton-Çelik-Çubuk Çekme Raporu
 • Beton Basınç Dayanım Raporu
 • Kalıp ve Demir imalat kontrol tutanağı, temel işlenmesi,seviyeye ati resim
 • Elektrik ve tesisatla ilgili raporlar
5 İşgünü
25 Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • Bina işli krokisi, beton analiz sonuçları, demir analiz sonuçları
 • Yapı Denetim Firması Teknik Raporu (proje mühendislerinden teknik rapor)
 • İlgili kurumu kuruşlardan borcu olmadığına dair yazılar (SSK, Vergi Dairesi,ADASU)
5 İşgünü
26 İşyeri Ruhsat Denetimleri
 • Belediyemiz sınırları içinde bulunan sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerleri 6 Aylık periyotlar halinde denetlenip eksiklerin giderilmesi için
  süre verilmektedir.
20 Gün
27 Köpek Şikayetleri
 • Başvuru sahibinin TC Kimlik Numarası, Telefon ve adres bilgileri
3 İşgünü
28 Hayvan ısırmaları
 • İlk Müdahale
30 Dk.
29 Hayvan ısırmaları
 • Isıran hayvanın yakalanarak inceleme için ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesi
1 işgünü
30 Anonslar
 • Cenaze ve kültürel etkinlik anonsları için Dilekçe
30 Dk.
31 Asker Aile Yardımı
 • Muhtaç kişilerin araştırılması için Asker Aile Yardımı Dosyası
1 işgünü
32 Cenaze İşlemleri
 • Yıkama aracı, nakil aracı hizmetleri için Ad,Soyad, telefon,adres bilgileri (Fen İşleri Md. İle koordineli)
1 Saat
33 Emlak Beyannamesi
 • Nüfus Cüzdanı, Tapu Fotokopisi, varsa veraset ilamı
5 Dk.
34 Vergi Tahsilatları
 • Emlak, ÇTV ve diğer vergi tahsilatları
1 Dk.
35 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatları Şahıslar için;

 

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Esnaf Sicil veya Ticaret Oda Kaydı
 • Sosyal Güvenlik Kapsamı
 • İşyeri kira ise kira kontratı
 • Ustalık Belgesi, İtfaiye Raporu.

Şirket İse;

 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Ticaret Odası Kaydı ve faaliyet alanlarının belirten sicil gazetesi.imza sirküleri
 • Ustalık Belgesi,İtfaiye Raporu tüm işyerleri içinOrtak olarak;
 • İşyeri isim levhası
 • Kontrollü veya faturalı yangın söndürme cihazı
 • Ecza Dolabı
5 İşgünü
36 Hafta Tatili Çalışma Ruhsatı
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
1 işgünü
37 ÇTV Beyannamesi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İşyeri Yapı Kullanma İzin Belgesi
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
5 Dk.
38 İlan-Reklam Vergisi Beyanı
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı
 • Ölçü Tespiti
5 Dk.