VİZYONUMUZ – MİSYONUMUZYaylabağı Belediyesi olarak vizyonumuz;

Yaylabağı Kasabamızın tarihi, kültürel, ekonomik, sosyal zenginlik ve değerlerini yaşatarak gelecek nesillere miras bırakmak, daha yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunmaktır.

Yaylabağı Belediyesi olarak misyonumuz;

Çağdaş kentlilik bilinciyle Yaylabağı Kasabamızda yaşayan herkesin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı örnek bir kasaba olmak ve termal turizm merkezi olarak markalaşmış belediyecilik anlayışımızı daha da geliştirerek sürdürmektir.

İLKELERİMİZ

Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık…

Belediye, temelde vatandaşın müşterek ihtiyaçlarını karşılama konusunda hizmet üretmek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Faaliyetlerinde sadece kamu yararını gözetmesi esastır. Hizmet üretirken kullandığı kaynak ise yine vatandaşın vergileri ile oluşturulmuştur. Dolayısıyla kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş ve kendi vergilerinin kaynak olarak kullanılmasıyla hizmet üreten bir kurumun faaliyetlerini izlemek vatandaşın en doğal hakkıdır.

Hesap verebilirlik…

Belediyenin görev ve yetkileri kanunlarla belirlenmiştir ve denetime tâbidir. Yapılan tüm uygulamaların kanunlar çerçevesinde ve hesabı hem vatandaşa, hem devlete rahatlıkla -Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle- verilebilir nitelikte olmalıdır.

Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik…

Belediyelerin kaynakları sınırlıdır ve sınırlı kaynaklar ile hizmet üretilmek durumundadır. Gerekli hizmetlerin üretilebilmesi için belediyenin kaynakları, etkin ve siyasi baskılardan arınmış bir şekilde kullanılmalıdır. Gelirleri toplarken adaletli davranan belediye, topladığı kaynakları kullanarak hizmet üretirken de bütün vatandaşlara eşit mesafede bulunmalı ve belde içerisinde her noktaya ihtiyacı oranında ve kaynakları ölçüsünde hizmet ulaştırmalıdır. Bölge, mahalle, sokak, kişi, vergi ödeyen veya ödemeyen gibi ayrımlarda bulunmamalıdır.

Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik…

Belediyeler mevcut kısıtlı kaynakları ile hizmeti en iyi şekilde üretmek durumundadır. Dolayısıyla kaynaklar kullanılırken kasaba içerisinde yaşayan vatandaşların ve kasabanın ihtiyaçları dikkate alınarak, doğru alanlar ve konularda yatırım ve harcamalar yapılmalıdır. Dolayısıyla uygulamalarda verimlilik esas alınmalı ve israftan kaçınılmalıdır.